จดโดเมน Domain Name Registration

CHACK DOMAIN NAME
Domain name:
All .com .net .org .info .biz
.co.th .ac.th .or.th .go.th .in.th

โดเมนเนม คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น microsoft.com, google.com เป็นต้น
2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ

ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ HostDisplayThai

ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info ปีละ 450 บาท
ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)
มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน
ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง
สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน
มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน

** ข้อมูล ต่าง ๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th และ .th อื่นๆ
โดเมนเนม / ระยะเวลา
บาท /1ปี
บาท / 2ปี
บาท / 3ปี
บาท / 4ปี
บาท / 5ปี
.com
450.00
880.00
1,290.00
1,660.00
2,000.00
.net
450.00
880.00
1,290.00
1,660.00
2,000.00
.org
450.00
880.00
1,290.00
1,660.00
2,000.00
.info
450.00
880.00
1,290.00
1,660.00
2,000.00
.biz
450.00
880.00
1,290.00
1,660.00
2,000.00
Transfer
450.00
880.00
1,290.00
1,660.00
2,000.00
.co.th
900.00
1,750.00
2,600.00
3,450.00
4,300.00
.ac.th
900.00
1,750.00
2,600.00
3,450.00
4,300.00
.or.th
900.00
1,750.00
2,600.00
3,450.00
4,300.00
.go.th
900.00
1,750.00
2,600.00
3,450.00
4,300.00
.in.th
199.00 บาท ต่อปี วันนี้ถึง 31 สิงหาคม
Transfer
900.00
1,750.00
2,600.00
3,450.00
4,300.00
web hosting เว็บโฮสติ้ง จดโดเมน รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ ท่องเที่ยว